Spelregels

Voorwaarden
2024

Studio Naam V.O.F. (Kamer van Koophandel; 64715892), hierna te noemen Studio Naam, geeft je hierbij toegang tot studionaam.com (‘de website’) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen ter informatie.

Studio Naam heeft het recht om onderdelen te wijzigen en te verwijderen op elk moment zonder dat daar gecommuniceerd over hoeft te worden.

De informatie op deze website is bedoelt ter informatie en niet om concrete aanbiedingen te doen of een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door het accepteren van aanbiedingen die daarvoor speciaal geschreven zijn en daar het doel voor zijn.

 

Gelimiteerde verantwoordelijkheid.

Studio Naam streeft er naar om regelmatig updates te maken zodat de inhoud van de website overeenkomt met de diensten beschikbaar. Hoewel zorgvuldig hier aan gewerkt wordt, kan het zijn dat delen incompleet of niet correct zijn.

Op de informatie op de website is geen enkele garantie te verlenen van juistheid. De inhoud kan op welk moment door Studio Naam gewijzigd worden zonder voorgaande notificatie.

Prijzen kunnen verkeerd weergegeven zijn door typ- of programmeerfouten. Alle fouten die hier uit voort kunnen komen word geen verantwoordelijkheid over verleend. Er is geen overeenkomst voor dit soort fouten. Studio Naam zal nooit verantwoordelijkheid nemen voor hyperlinks die te vinden zijn op deze website die naar websites van andere diensten of derden leiden.

 

Royalty

Alle intellectueel eigendomsrechten van materialen te vinden op deze website behoren tot Studio Naam tenzij anders genoteerd.

Kopiëren, wijzigen of anders te gebruiken van deze materialen is verboden zonder schriftelijke toestemming van Studio Naam, tenzij (en alleen wanneer) dit verloopt in situaties die overeenkomen met de wet (zoals citaties), tenzij dit specifiek staat vermeld bij het materiaal aangeboden.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd gewijzigd worden.

 

•  •  •

 

Algemene voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden (‘voorwaarden’) zorgvuldig door voordat u de website studionaam.com (‘dienst’), in beheer bij Studio Naam (‘wij’, ‘ons’) gebruikt.

Jouw toegang tot, en gebruik van, de website word gezien als akkoord van de voorwaarden. Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de website.

 

Account

Wanneer je een account bij ons aanmaakt, is de informatie die je ons aanbied van juiste aard, compleet en recent op elk gegeven moment. Wanneer dit niet nagekomen word, is dit een breuk van de voorwaarden wat kan leiden tot wijgeren van toegang tot de website.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het veilig houden van wachtwoorden, ook al is jouw wachtwoord bekend op onze website of bij derden.

Je gaat ermee akkoord dat je jouw wachtwoord niet deelt met derden. Ook ben je verplicht contact met ons op te nemen wanneer jouw account in beheer of gebruik is door een partij die daartoe onbevoegd is.

 

Links naar andere websites.

Onze website kan links bevatten naar websites van derden of diensten die niet in beheer zijn bij Studio Naam.

Studio Naam heeft hier geen controle over, en neemt ook geen verantwoordelijkheid over de inhoud, privacy reglementen of diensten die deze partijen aanbieden. Je gaat akkoord dat je begrijpt dat Studio Naam hier direct nog indirect enig verantwoordelijkheid in neemt voor (gevolgen van) schade, verlies, breuk, wijzigingen e.d. die deze websites voor jou kunnen betekenen. We raden je aan om de Algemene Voorwaarden van derden te lezen voordat je hun websites bezoekt of van hun services gebruik maakt.

 

Beëindiging.

We kunnen op elk moment onze website eindigen of toegang weigeren zonder daar enig verantwoordelijkheid over te nemen of notificatie en reden over te geven.

Alle voorschriften genoteerd in de voorwaarden die van nature niet beëindigen als deze website opgeheven word, zullen niet beïnvloed worden door de sluiting van deze website zoals garantie bepalingen, intellectuele rechten, en verantwoordelijkheden.

We mogen jouw account die je bij ons hebt meteen opheffen zonder enig verantwoordelijkheid of notificatie vooraf. Wanneer de website beëindigt word, wordt jouw recht om de website te bezoeken meteen opgeheven. Als je jouw account wil opheffen bij ons kan dit door simpelweg geen gebruik meer te maken van de website.

 

Wetgeving.

Deze voorwaarden komen overeen met de regel- en wetgeving van Nederland, zonder dat daar enig conflict mee is met andere regelgevingen. Wanneer wij niet het juiste gehoor geven aan de regelgeving in deze voorwaarden is dat geen vrijwaarde om deze regelgeving te negeren. Wanneer bepalingen van deze voorwaarden niet geldig of gevolgd kunnen worden in een rechtbank blijven de overige bepalingen van de voorwaarden alsnog actief. Deze voorwaarden vervangt enig andere voorwaarden die wij misschien in het verleden met elkaar gehad hebben die over dezelfde website gaan.

 

Veranderingen.

We hebben het recht om, op onze eigen beoordeling, deze voorwaarden te vervangen, verwijderen of te wijzigen. Als er een wijziging is in materiaal zullen wij proberen om minimaal 30 dagen van die voren een notificatie te geven van de vernieuwde voorwaarden. Wat er gewijzigd word ligt geheel in ons eigen beoordelingsvlak. Door deze website te blijven bezoeken nadat onze wijzigingen actief zijn gegaan, ga je akkoord met de nieuwe voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de vernieuwde voorwaarden, raden wij aan om de website niet meer te gebruiken.

 

Neem contact met ons op

Heb je een vraag over de voorwaarden? Neem dan contact met ons op.


Laatste revisie Thursday 8 November, 2018.